Categories
hvordan maler man med indendørsmaling? indendørsmaling Lofter: hvordan maler jeg med indendørsmaling

loftsplader

MALING AF TIDLIGERE MALEDE LOFTSPLADER
Se hvilke produkter du skal bruge.
Fremgangsmåde

 • Fjern støv, smuds (tjære/nikotin fra tobak) og fedtpletter ved at rengøre loftspladerne med Jotun Husvask. Det er vigtigt at få fjernet alle sæberester efter rengøring, brug derfor godt med vand til dette.
 • Løs maling fjernes. Huller i loftspladerne spartles med Jotun Gipspladespartel eller Jotun Letspartel Medium. Husk at fjerne støvet efter slibningen.
 • Er underlaget tidligere behandlet med blank/halvblank oliemaling, skal man først behandle loftet med Jotun Heftgrunning (oliebaseret eller vandfortyndbar) for at sikre tilstrækkelig vedhæftning.
 • Påfør derefter 2 strøg Lady Tak/Loft 02 med rulle. Hvis du ønsker at bruge en loftsmaling med opløsningsmidler, kan du påføre Jotun Heftgrunning oliebaseret i 2 strøg.

MALING AF UBEHANDLEDE GIPSPLADER

  Langsgående samlinger
Samlingerne spartles med Jotun Gipspladespartel, og der ilægges en papirremse. Når 1. gangs spartling er tør, efterspartles der, indtil samlingerne er udfyldte og plane.
  Gipspladespartling
Her vises spartelopbygningen.
Maling
For at reducere faren for “helligdage” på loftet begynder malearbejdet der, hvor lysindgangen er bedst.

Fremgangsmåde

 • Fjern støv fra pladerne og følg fremgangsmåden, der nedenfor er beskrevet for langs- og tværgående samlinger.
 • Slib om nødvendigt, men undgå at slibe på papirremsen, som kan blive revet op. Den ujævne overflade vil i så fald blive synlig efter, der er blevet malet.
 • Spartl derefter yderligere 2 gange med Jotun Gipspladespartel eller Jotun Letspartel Medium. Slib spartelbehandling, når du har færdigspartlet og fjern slibestøvet.

Herefter grundes hele loftet med Microdispers Grunder, fortyndet 2:1 med vand.
Påfør til slut 2 strøg Lady Tak/Loft 02.
Langsgående samlinger
Den langsgående samling må repareres til fuld tykkelse for at få en jævn flade før videre behandling. Sædvanligvis anvender man spartelmassen i kombination med papirremsen for at forstærke samlingen mellem pladerne.
Gipsplader er som regel ufleksible, men ofte vil den bagved liggende forskalning, der kan være af træ, bevæge sig i takt med temperatur og fugtighed. Det er disse bevægelser, vi skal prøve at begrænse så meget som muligt i selve pladelegemet.
Spartelremsen har her en armerende virkning, så spartelmassen ikke sprækker (i tillæg opfylder denne samling de offentlige krav om brandbeskyttelse og lydisolation).
Tværgående samlinger
De tværgående samlinger må også spartles og strimles, men spartelmassen må trækkes længere ud på siderne for at udjævne den bedst muligt og dermed få en så usynlig spartelsamling som muligt.
Det er en fordel at skråskære de rette kanter for at undgå, at papirremserne presses udover. Så undgår man, at man får striber i spartelen.
Det er vigtigt at følge tørretiden på spartlen.
MALING AF NYE SPÅN- & TRÆFIBERPLADER

Fremgangsmåde

 • Fjern først støv o.l. fra pladerne.
 • Påfør 1 strøg Jotun Heftgrunning (vandfortyndbar) – (gamle spån- og træfiberplader grundes med Jotun Grunning for Spærring og Isolering).
 • Spartl 2 gange med Jotun Gipspladespartel eller Jotun Letspartel Medium. Ved behov slibes der efter hver spartling – husk at fjerne slibestøvet.
 • Påfør derefter 2 strøg Lady Tak/Loft 02.