Categories
Uncategorized

Hvad er en faldstamme?

En faldstamme er stående afløbsrør, der er i stand til at samle både regn og spildevand fra de enkelte etager og føre det til kloaksystemet under terrænet. Derudover kan en faldstamme også være en køkkenfaldstammer, hvilket betyder, at det kun er køkkenvasken, der er tilsluttet faldstammen. Det samme er gældende for andre WC-faldstammen, hvor det kun er toilet og bad, der er tilsluttet faldstammen.

Skal faldstammen udskiftes eller renoveres?

Når det kommer til beslutningen i forhold til, om det er nødvendigt med en renovering eller udskiftning af faldstamme, er rengøringen en vigtig faktor. Dette skal ses i lyset af, at hvis faldstammen er svær at rengøre, bør den ikke renoveres, men derimod udskiftes, eftersom den ellers vil falde fra hinanden.

Hvis der er tale om mindre gennemtæringer, kan der benyttes en af nedenstående renoveringsmetoder, hvor det blot af en forudsætning, at tilstanden på faldstammen er så god, at den kan rengøres. Derudover skal der også være adgangsforhold, der tillader, at der er plads til installationsudstyret.

Hvor grundig udskiftning er der behov for?

Total udskiftning:

Ved total udskiftning fjernes den gamle faldstamme inklusiv tilhørende sideledninger på hver etage, hvorefter der monteres en ny faldstamme inklusiv de tilhørende sideledninger. Herudover taler man om, at alle lodrette faldstammer samt vandretliggende ledninger fritlægges, hvilket i nogle tilfælde sker ved ophugning af gulve og vægge

Delvis udskiftning:

Ved delvis udskiftning af faldstamme fjernes den gamle faldstamme mellem etagerne, hvorimod sideledningerne i etageadskillelserne blot renoveres. Ved delvis udskiftning har man, at de lodretstående ledninger udskiftes, mens de vandretliggende ledninger enten renoveres, udskiftes eller bibeholdes. Dette er en ideel metode, hvis de stående ledninger er lettilgængelige.

Udskiftning af faldstamme med en mindre dimension:

Hvis der ændres på brugsmønsteret, kan de lodrette faldstammer samt vandretliggende ledninger i nogle tilfælde udskiftes til nye ledninger, der har en mindre dimension. Dette indebærer, at de eksisterende faldstammer skæres væk mellem etagedækkene, mens rør i etagedækkene bibeholdes. De vandretliggende ledninger bibeholdes.

Renovering af faldstammer og sideledninger:

Faldstammen og sideledningerne påføres en ny indvendig belægning. På det danske marked findes der en række forskellige metoder til renovering af faldstammesystemer. Metoderne løser både problemer med lodretstående faldstammer og lodretliggende ledninger.